Gårdstunet i Finnfara

Höstlovsöppet kvadrat (002)